Enterprise - Miami Gardens2.0 Miles Away 19674 Nw 27 Th Ave, Miami Gardens, FL 33056 3056223558 Directions to Here | Directions from Here