Enterprise - Miami Gardens2.0 Miles Away 1200 Nw 167 Th St, Miami Gardens, FL 33169 3056233344 Directions to Here | Directions from Here